logo

Project

HSS ( High Speed Sync)

High Speed Sync Flash U svom radu se već nekoliko godina usavršavamo u načinu fotografiranja primjenjujući tehniku “brze sinhronizacije ” ili na engleskom High Speed Sync Flash. Ne bi vas u ovom tekstu htjeli zamarati tehičkim aspektom ovog naćina snimanja fotografija. Više vas želimo upoznati rezultatima. No ipak, da bi razumjeli o čemu se tu radi. Ukratko,tajna je u tome da ako snimamo fotografiju na konvencionalan način. Na primjer vrući je i sunčan dan, nalazimo se u parku ili rubu šume.